Như là bước đầu tiên của tối ưu hóa công cụ tìm kiếm, một trong những nhà phân tích của chúng tôi sẽ xem xét trang web của bạn và xác định các lĩnh vực cần tối ưu hóa để làm cho công cụ tìm kiếm trang web thân thiện. Thông thường, các trang web có nội dung trùng lặp, số ID phiên, nội dung flash, nội dung động và các vấn đề khác như vậy mà ngăn chặn các trang web từ được lập chỉ mục. Ngoài ra, chúng tôi sẽ xem xét các từ khóa của bạn và sử dụng các công cụ nghiên cứu từ khóa để tạo ra một danh sách các thuật ngữ tìm kiếm nhiều nhất cho trang web hay ngành công nghiệp của bạn.

SEO la gi - Tel: +84-908-744-256