Bảng giá tên miền

TÊN MIỀN QUỐC TẾ
Tên miền Phí cài đặt Phí duy trì hàng năm Ghi chú
.com/.net/.org  Miễn phí 201.000 VNĐ/năm
 
.biz/.info  Miễn phí 191.000 VNĐ/năm  
.cc  Miễn phí 573.000 VNĐ/năm  
.ws (4 ký tự trở lên)  Miễn phí 230.000 VNĐ/năm Tên miền Website
.ws (3 ký tự) 573.000 VNĐ 11.269.000 VNĐ/năm
.ws (2 ký tự) 10.505.000 VNĐ 18.909.000 VNĐ/năm
.tv 191.000 VNĐ 764.000 VNĐ/năm Tên miền Ti vi
.mobi  Miễn phí 382.000 VNĐ/năm Tên miền Mobi
.eu
Không được phép transfer
 Miễn phí 287.000 VNĐ/năm Tên miền Khu vực Âu Châu
.asia
Không được phép transfer
 Miễn phí 286.000 VNĐ/năm Tên miền Khu vực Á Châu
.me
Đăng ký tối thiểu 2 năm
 Miễn phí 859.000 VNĐ/2 năm  
.tel  Miễn phí 287.000 VNĐ/ năm  

Khuyến cáo: Khách hàng chịu trách nhiệm thông báo việc sử dụng tên miền không phải là tên miền quốc gia. VN trên website http://thongbaotenmien.vn/jsp/newAnnounceDomainStep1.jsp của Bộ Thông Tin Và Truyền Thông. Theo Điều 23 Luật Công Nghệ Thông Tin.

TÊN MIỀN VIỆT NAM VÀ CÁC NƯỚC
Tên miền Phí cài đặt Phí duy trì hàng năm Ghi chú
.vn *** 450.000 VND 600.000 VNĐ/năm  
.com.vn/ .net.vn/ .biz.vn
.gov.vn*/ .org.vn/ .edu.vn**/
.info.vn/ .biz.vn/ .name.vn/
.pro.vn/ .health.vn/ .name.vn/
450.000 VND 480.000 VNĐ/năm
.in
Đăng ký tối thiểu 2 năm
Không được transfer
 Miễn phí 343.000 VNĐ/năm Tên miền Ấn Độ
.co.in/ .net.in/ .org.in/ .firm.in
Đăng ký tối thiểu 2 năm
Không được phép transfer
 Miễn phí 229.000 VNĐ/năm
.us      Miễn phí 191.000 VNĐ/năm Tên miền Mỹ
.cn  Miễn phí 477.000 VNĐ/năm Tên miền Trung Quốc
.tw  Miễn phí 859.000 VNĐ/năm Tên miền Đài Loan (Taiwan)
.com.tw/ .net.tw/ .org.tw  Miễn phí 764.000 VNĐ/năm
.co.uk/.me.uk/.org.uk  Miễn phí 343.000 VNĐ/năm Tên miền Anh Quốc cấp 3

Bài viết liên quan:
SEO la gi - Tel: +84-908-744-256